Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů zajišťujeme podle těchto zásadních právních předpisů:

  • Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
  • Zákon ČR o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.
  • Zákon ČR č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

Ochranu osobních údajů dále zajišťujeme pomocí vyškolení personálu, vydání řídicích dokumentů a také zlepšenou ochranou v rámci informačních technologií, software i ve spisové službě.

Garantem zabezpečujícím účinné zavedení a dodržování ochrany osobních údajů je v našem kempu Pavel Svoboda, který je zároveň jednatelem.

Ke stažení