Zvýhodněné financování pro hotely, restaurace a další podnikatele v cestovním ruchu

Cestovní ruch je jednou z oblastí, kterou silně ovlivňuje sezonnost. Získat finance na rozvoj proto může být pro podnikatele složité. Pomoc jim přináší Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Profit červen 2018Pavel Svoboda, ředitel Vranovské pláže, je jedním z podnikatelů, jemuž právě tato státní banka, která se již více než 25 let zaměřuje na podporu malých a středních podniků v ČR, pomohla rozvinout jeho vlastní byznys.

V roce 2011 plánoval pořídit do tohoto rekreačního střediska mobilheimy s vlastním sociálním zařízením a klimatizací, které by dokázaly do značné míry eliminovat pokles návštěvnosti v době nepřízně počasí, a vybudovat související infrastrukturu. Jenže komerční sektor jeho plánům nebyl příliš nakloněn, a bylo tak pro něj složité získat potřebné finance.

Vítaná pomoc

"Komerční banky se na nás dívaly nedůvěřivě, protože náš byznys není celoroční a hodně se odvíjí od počasí. Můj bratr měl ale z dřívějška zkušenosti s rozvojovou bankou, a tak jsme zkusili navázat spolupráci s ní. Dodnes si velmi vážím toho, že ČMZRB uvěřila v naši budoucnost, protože jinak by byl pro nás další rozvoj nesmírně složitý," přibližuje Pavel Svo­boda roli státní banky ve svém podnikání.

Tehdy mu ČMZRB poskytla zvýhodněný investiční úvěr financovaný ze strukturálních fondů EU. V následujících letech pak získal ještě čtyři záruky k úvěrům, které umožnily nákup dalších moderních bungalovů a další rozvoj areálu a infrastruktury.

Poslední záruka mu byla poskytnuta z pro­gramu Záruka 2015 až 2023, který má banka stále ve své nabídce a jehož cílem je usnadnit přístup firmám k bankovním úvěrům. „V tomto programu mohou malí a střední podnikatelé na celém území ČR, to je včetně těch, kteří působí v oblasti cestovního ruchu, žádat o státní záruku za investiční komerční úvěry, kde výše zaručovaného úvěru může být až čtyři miliony korun. Malí podnikatelé (do 50 zaměstnanců) mohou v rámci tohoto programu navíc čerpat záruky i za provozní úvěry," přibližuje Jiří Jirásek, předseda před­stavenstva a generální ředitel ČMZRB. "A co víc, tento produkt je samozřejmě naprosto zdarma," doplňuje.

Část financování bez úroku

Vedle tohoto programu banka podnikatelům z oblasti cestovního ruchu nabízí ještě dva úvěrové programy k financování jejich rozvoje podnikání, respektive energeticky úsporných projektů. Jde o programy Expanze a Úspory energie, které podnikatelům přinášejí bezplatné bezúročné úvěry, jež jsou doplněny finančními příspěvky na úhradu úroků u ko­merčního úvěru. Ten musí tvořit minimálně 20 procent financování. U programu Úspory energie je možné ještě čerpat příspěvek na vypracování energetického posudku, a to do výše až 250 tisíc korun. Vedle nulové úrokové sazby tyto úvěrové programy podnikatelům ještě nabízejí sedmiletou, respektive desetiletou splatnost, a možnost odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku, respektive čtyři roky.

"Firma tak zvýhodněný úvěr od naší banky může fakticky začít splácet až v okamžiku, kdy splatí úvěr od komerční banky a realizovaný projekt začne vydělávat. Takové efektivní rozložení splátek jistiny v čase pak může mít pozitivní dopad na její cash flow," uvádí Jiří Jirásek.

O úvěr z programu Expanze aktuálně žádá také pan Svoboda, ředitel Vranovské pláže, který jej chce využít na realizaci svého dalšího rozvoje. "Za pomoci Expanze chceme rozšířit ubytovací kapacity, zázemí a sportovní aktivity. Tedy navázat na to, co jsme už začali," přibližuje své plány Pavel Svoboda a pochva­luje si na ní především to, že část financování na svůj podnikatelský projekt získá bez úroku včetně dalších výhodných podmínek.

Financování rozvoje společnosti Vranovská pláž

Zdroj video: Českomoravská záruční rozvojová banka, a.s.