Poznávací aktivity

Výlet lodí

Výlet lodí

Lodní doprava na Vranovské přehradě má bohatou historii. „Máša“, první motorový člun byl spuštěn na vodu již 11. července 1934. Dnes brázdí vody přehrady loď „Valentýna“. Můžete zvolit pravidelnou linku se čtyřmi zastávkami, nebo vyhlídkovou plavbu, která probíhá každý den a to až třikrát denně. Provozovatelé lodní dopravy nabízí také speciální plavby s ochutnávkou kvalitních znojemských vín a sýrů nebo plavbu s živou hudbou.

podrobné informace

Zámek Vranov nad Dyjí

Zámek Vranov nad Dyjí

Státní zámek je dominantou obce Vranov nad Dyjí. Patřil stejně jako hrad Bítov a Znojemský hrad k soustavě obranných hradů podél hranice s Rakouskem. První zmínky o původním hradu pochází z roku 1100, kdy byl ve vlastnictví znojemských knížat. Dominantou zámku jsou tzv. sál předků a kaple. Zámek je obklopen nádhernou přírodou.

www.zamek-vranov.cz

Hrad Bítov

Hrad Bítov

Hrad Bítov se nachází asi 2 km od obce Bítov. První písemná zmínka je z let 1061-1067. Leží na ostrohu obtékaném řekou Želetavkou, nedaleko jejího soutoku s Dyjí, v kaňonu tzv. Moravského Švýcarska. Posledním majitelem (do roku 1945) byl velkoprůmyslník baron Jiří Haas z Haasenfelsu. Za jeho syna Jiřího mladšího se změnil hrad v největší soukromou zoologickou zahradu na kontinentě té doby.

www.hradbitov.cz

Exkurse do vodní elektrárny Vranovské nádrže

Exkurse do vodní elektrárny Vranovské nádrže

Je největší vodní nádrží na Dyji. Přehradní zeď o délce 292 m a šířce 60 m byla postavena podle švýcarského projektu v letech 1930 až 1933. Na pravém břehu je dosud v provozu elektrárna se třemi turbínami. Svého času byla největší údolní přehradou v Československu s délkou jezera přes 30km, která dosahuje až k obci Podhradí nad Dyjí.
Dnes tvoří Vranovské přehrada především vyhlášenou rekreační oblast. Údolní nádrž, tradičně nazývaná „Moravský Jadran“, patří mezi nejteplejší přehrady v republice.

podrobné informace

Znojemské podzemí

Znojemské podzemí

Systém navzájem se proplétajících chodeb pod celým středověkým městem má svou celkovou délkou 30 km opravdu evropský rozměr. Chodby, které probíhají v několika patrech nad sebou, byly ve skále vytesány v době od 13. do 17. století a byly dobře zásobeny vodou z tzv. jezuitského vodovodu. Sloužily jako zásobárny potravin, ale i jako úkryty obyvatel v dobách ohrožení města a bývaly propojeny s hradem. Prohlídková trasa začíná v domě na Slepičím trhu a je dlouhá 1 km.

podrobné informace

Znojemské podzemí

Prohlídka historického centra města Znojma

Je pradávným centrem Podyjí, ležícím na hranici Moravy a Rakouska, na strmém ostrohu nad řekou Dyje v místech, kde řeka pomalu opouští zalesněné údolí. Královské město si dodnes uchovalo svůj historický ráz s řadou vynikajících památek i romantických zákoutí. Patří mezi nejstarší česká královská města. Je známé svou vinařskou tradicí, která se počíná datovat již od 12. století.

www.znojmocity.cz