Technické památky

Pevnostní muzeum Vranov

Pevnostní muzeum Vranov

Dva bunkry československého opevnění z roku 1938, které jsou v současné době přesně vystrojené a vyzbrojené do různých období opevňování ve 20. století. V interiéru první pevnůstky na vlastní kůži okusíte atmosféru krizových dnů v září 1938, ve druhé pevnosti se ocitnete uprostřed období Kubánské krize a dozvíte se něco i o dosud přísně utajovaném opevnění budovaném do 70. let minulého století na obranu před "imperialismem". A to není všechno. Pevnostním periskopem se budete moci rozhlédnout po okolí pevností nebo přes mířidla kulometů můžete pohlédnout do směrů, odkud měl před mnoha lety přijít nepřítel.

podrobné informace

Vodní mlýn ve Slupi
Foto: www.cyklo-jizni-morava.cz

Vodní mlýn ve Slupi

Jedná se o unikátní technickou památku Jde o bývalý velký panský mlýn, ve kterém bylo 4 až 5 mlýnských kol na spodní vodu a tyto kola poháněla 10 mlecích mechanismů. Mlýn byl největším svého druhu na Moravě a byl postaven v 16. století. V 17. století proběhla přestavba v renesančním stylu. V 70. letech 20. století byla provedena rozsáhlá rekonstrukce mlýna a v roce 1983 byl objekt zpřístupněn veřejnosti. V obytné budově mlýna byla instalována expozice Technického muzea, jejíž součástí je výstava seznamující návštěvníky s mlynářskou technikou od doby kamenné do současnosti. Vodní mlýn je chráněn jako národní kulturní památka.

podrobné informace

Vranovská přehrada

Vranovská přehrada

Je největší vodní nádrží na Dyji. Přehradní zeď o délce 292 m a šířce 60 m byla postavena podle švýcarského projektu v letech 1930 až 1933. Na pravém břehu je dosud v provozu elektrárna se třemi turbínami. Svého času byla největší údolní přehradou v Československu s délkou jezera přes 30km, která dosahuje až k obci Podhradí nad Dyjí.
Dnes tvoří Vranovské přehrada především vyhlášenou rekreační oblast. Údolní nádrž, tradičně nazývaná „Moravský Jadran“, patří mezi nejteplejší přehrady v republice.

podrobné informace

Znojemská přehrada

Znojemská přehrada

Vystavěná letech 1962-1966, která dnes slouží k vyrovnání nepravidelných odtoků způsobených špičkovým provozem vranovské hydrocentrály, na ochranu před povodněmi a zejména jako rezervoár pitné vody pro Znojmo a okolí. Před napuštěním přehrady bylo provedeno částečné odlesnění břehů a svahů, byly odstraněny vyhledávané objekty příměstské rekreace, především malebná plovárna, historický hostinec „Pod Obří hlavou", Trauznický mlýn, 2 mosty a 22 rekreačních chat. Délka zaplaveného území je asi 5 km, největší hloubka jezera je přibližně 17 metrů.

Ženijně technické zátarasy u Čížova

Ženijně technické zátarasy u Čížova

Památník představující jedinou dochovanou ukázku části bývalé železné opony v tehdejší Československé socialistické republice. Hermeticky uzavírala státní hranici s Rakouskem a Německou spolkovou republikou. Linie této stavby byla několikrát přesunována směrem do vnitrozemí. Poslední verze měla podobu 20 m široké linie s drátěným plotem a signální stěnou, oraným pásem ošetřovaným totálním herbicidem a obslužnou asfaltovou komunikací. Komplex zařízení znamenal i velký zásah do přírody a krajiny, který ještě dnes viditelně ovlivňuje území Národního parku Podyjí.