Hrady a zámky

Jižní Morava je krajem protkaným historií. Co kilometr, to nějaký historický skvost! Ať už se jedná o Znojemsko s dominantní Rotundou sv. Kateřiny nebo Telčí zapsanou v seznamu světového dědictví UNESCO. Zde je jen zlomek krásných historických míst, které jistě stojí za zhlédnutí.

Zámek Vranov nad Dyjí

Zámek Vranov nad Dyjí

Státní zámek je dominantou obce Vranov nad Dyjí. Patřil stejně jako hrad Bítov a Znojemský hrad k soustavě obranných hradů podél hranice s Rakouskem. První zmínky o původním hradu pochází z roku 1100, kdy byl ve vlastnictví znojemských knížat. Dominantou zámku jsou tzv. sál předků a kaple. Zámek je obklopen nádhernou přírodou.

www.zamek-vranov.cz

Hrad Bítov

Hrad Bítov

Hrad Bítov se nachází asi 2 km od obce Bítov. První písemná zmínka je z let 1061-1067. Leží na ostrohu obtékaném řekou Želetavkou, nedaleko jejího soutoku s Dyjí, v kaňonu tzv. Moravského Švýcarska. Posledním majitelem (do roku 1945) byl velkoprůmyslník baron Jiří Haas z Haasenfelsu. Za jeho syna Jiřího mladšího se změnil hrad v největší soukromou zoologickou zahradu na kontinentě té doby.

www.hradbitov.cz

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Barokní zámek Jaroměřice nad Rokytnou patří k nejmohutnějším architekturám 1. pol. 18. stol. v Evropě. Původní středověká tvrz byla koncem 16. stol. přestavěna na renesanční zámek. Do barokní podoby byl v letech 1700 – 1737 přebudován za Questenberků, nejvýznamnějšího rodu, který kdy vlastnil jaroměřické panství. Projekt přestavby vypracoval známý rakouský architekt J. Prandtauer. Současně s budovami vznikla i zámecká zahrada francouzského (a částečně i anglického) typu.

www.jaromericenr.cz

Zámek Moravský Krumlov
Foto: www.jizni-morava.cz

Zámek Moravský Krumlov

Středověký hrad Jindřicha z Lipé přestavěný v pol. 16. stol. v duchu janovské palácové architektury. Renesanční arkádové nádvoří ve třech podlažích dle návrhu Leonarda Garda da Bisono. Do r. 2012 známý především výstavou monumentálního cyklu A. Muchy Slovanská epopej, dnes se zde pořádají výstavy převážně současného umění a jiné kulturní akce. Pamětní síň lékaře Theofrasta Paracelsa.

podrobné informace

Galerie Knížecí dům v Moravském Krumlově
Foto: www.jizni-morava.cz

Galerie Knížecí dům v Moravském Krumlově

Postaven v první polovině 13. století řádem německých rytířů. Za pánů z Lichtenštejna budova opravena a přenechána klášteru. Kolem roku 1660 zde byla umístěna nižší latinská škola. V současnosti muzeum a galerie. Výstavy výtvarného umění, archeologické a národopisné sbírky.

podrobné informace

Starý zámek Jevišovice
Foto: www.jizni-morava.cz

Starý zámek Jevišovice

Vybudován Sezemou z Kunštátu mezi roky 1423–1426 náhradou za zbořený „Starý hrad“ na protějším břehu Jevišovky. Jevišovická větev pánů z Kunštátu přestavěla hrad na renesanční zámek. V první pol. 17 stol. přestavěn do barokní podoby Ludvíkem Raduitem de Souches. Součástí expozic je přístupný depozitář lidového nábytku, prezentace hradní kuchyně, či archeologická sbírka Františka Vildomce.

podrobné informace

Zřícenina hradu Cornštejn

Zřícenina hradu Cornštejn

Zřícenina je další v soustavě opevnění chránící hranici Moravy. Postaven v 1. polovině 14. století, kdy byl v držení pánů z Lichtenburku, později v roce 1464 dobyt vojskem Jiřího z Poděbrad. S vývojem palných zbraní se zdokonalovalo i opevnění Cosnštejna. Na konci 16. století začal ale neobydlený hrad chátrat. Roku 1612 se uvádí jako pustý.

podrobné informace

Zřícenina hradu Frejštejn
Foto: www.jizni-morava.cz

Zřícenina hradu Frejštejn

Ze zříceniny se dodnes dochovaly poměrně velké zbytky zdiva. Jeho nevýhodou je jistá odloučenost od turisticky nejatraktivnějších míst kol Vranovské přehrady. První zpráva o hradě je z r. 1250. Někdy v letech 1283 - 1286 byl hrad jako loupežnické sídlo dobyt Rakušany. Od 15. století je pustý.

podrobné informace

Zřícenina Nový Hrádek
Foto: www.jizni-morava.cz

Zřícenina Nový Hrádek

Zřícenina gotického hradu Nový Hrádek leží na skalnatém ostrohu, těsně při státní hranici. Areál zříceniny je tvořen dvěma hrady, starší stavbou s dvojitým oválným prstencem hradebních zdí a tzv. předním hradem, který vznikal postupně od 15. stol. z předsunutého opevnění. V třicetileté válce dobyt a pobořen Švédy. Starší část od té doby zříceninou, přední hrad byl později upraven jako lovecký zámek. Z Hrádku je nádherný výhled na meandrující Dyji.

podrobné informace