Národní park Podyjí

Národní park Podyjí

Oblast Národního parku Podyjí se nachází v České republice, v Jihomoravském kraji, při hranicích s Rakouskem, a to zhruba mezi městy Znojmem a Vranovem nad Dyjí. Podyjí disponuje výjimečně zachovalou ukázkou původní krajiny kolem řeky Dyje, která je pomyslnou osou celého parku. Její cesta napříč touto oblastí měří bezmála 40 km a na délce 25 km je zde chápána jako společná hranice mezi Rakouskem a Českou republikou. Tato oblast nebyla postižena výstavbou komunikací ani rekreačních objektů, což jistě přispělo k výjimečnosti této krajiny. Celé území vyniká velkou pestrostí rostlin a živočichů. V roce 1991 bylo Podyjí zařazeno do celosvětové sítě národních parků spolu s Krkonošemi (Národní park od r. 1963), Šumavou (od r. 1991) a Českým Švýcarskem (od r. 2000). Jelikož se Národní park Podyjí rozkládá na území dvou států, nemůže být ochrana přírody v této oblasti záležitostí pouze jednoho z nich. Na území Dolního Rakouska vznikl proto Národní park Thayatal.

Nejčastějšími druhy turistiky jsou zde pěší turistika a cykloturistika. (V současnosti je na území parku kolem 212 kilometrů cyklostezek.) I pro tělesně postižené návštěvníky národního parku existují 3 zajímavá turistická místa, která jsou dostupná osobním automobilem. Jde o areál Devíti mlýnů, dále lokalita Příčky jako výchozí bod pro cestu na Nový Hrádek a Hardeggská vyhlídka. Tyto trasy jsou včetně cílových míst s parkovišti označeny symbolem invalidního vozíku.

podrobné informace