Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů zajišťujeme podle těchto zásadních právních předpisů:

Ochranu osobních údajů dále zajišťujeme pomocí vyškolení personálu, vydání řídicích dokumentů a také zlepšenou ochranou v rámci informačních technologií, software i ve spisové službě.

Garantem zabezpečujícím účinné zavedení a dodržování ochrany osobních údajů je v našem kempu Pavel Svoboda, který je zároveň jednatelem.

Ke stažení