Plánovaná rekonstrukce nádrže Vranova odstartuje až po sezóně

Vranovská přehrada

Povodí Moravy v současné době plánuje kompletní rekonstrukci koruny hráze vodního díla Vranov. Náklad na tuto rekonstrukci dosáhnou kolem 90 milionů korun. Rekonstrukce započne až po turistické sezóně – podle všech předpokladů bude zahájena v říjnu letošního roku a bude trvat 32 měsíců, tedy do května 2019. Harmonogram stavebních prací je přizpůsoben rekreačním sezónám tak, aby byla omezena doprava po koruně hráze pouze ve dvou letních sezónách.

Při rekonstrukci hráze dojde k úplnému uzavření komunikace, nicméně pro zajištění přístupnosti obou břehů bude po dobu provádění rekonstrukce zřízeno náhradní přístaviště pro lodní dopravu, kterou budou moci turisté a návštěvníci Vranovska využít při cestě z Vranova nad Dyjí na hlavní pláž a opačně. Toto přístaviště bude umístěno na skalním výběžku na pravém břehu zhruba 100 m od hráze.

Hladina přehrady zůstane během celé doby rekonstrukce v běžném režimu, hladinu nebude vlivem stavby potřeba snižovat. Rekreace ani turistický ruch tak nebude omezen. Náhradní lodní doprava bude projíždět v blízkosti hráze, a tak budou mít i návštěvníci možnost si prohlídnout jednu z ojedinělých rekonstrukcí betonové přehradní hráze a obohatit tak svou dovolenou o nevšední zážitek.

Stavební zásahy do koruny hráze si vyžádal její nevyhovující technický stav, zejména konstrukce přemostění přelivů. Z výsledků prohlídky z roku 2011 vyplynula potřeba zásadní opravy, při níž vodohospodáři nahradí celou železobetonovou mostní konstrukci.

Realizace stavby zabezpečí také bezpečné převedení desetitisícileté povodně, navíc umožní zvýšit retenční prostor nádrže skoro až o 20 %. Tento prostor je určen především pro zachycení povodňových průtoků. Rekonstrukce koruny hráze zahrnuje vozovku přes hráz včetně všech podkladních vrstev, přemostění přelivů, mostní opěry, mostní závěry, stávající zábradlí na vzdušní i návodní straně hráze, rekonstrukci betonových ploch pod jeřábovou dráhou, rekonstrukci osvětlení na koruně hráze a rekonstrukci poškozených betonových ploch na návodní i vzdušné straně hráze. Dále bude provedena rekonstrukce kabelových vedení v koruně hráze a rozšíření zařízení technickobezpečnostního dohledu spočívající v instalaci kontrolních bodů na koruně hráze a na vzdušním líci.

Vranovská přehrada, která je v provozu od roku 1934, se využívá jako zdroj pitné vody dále pak k výrobě elektrické energie, protipovodňové ochraně, rekreaci, sportovnímu rybářství a plavbě. S výstavbou přehrady se začalo v roce 1930 a celkové náklady se vyšplhaly na 130 milionů korun. Celkový objem betonu použitý ke stavbě masivní gravitační přehrady činil 233 000 m3.