Znojemská přehrada

Vystavěná letech 1962-1966, která dnes slouží k vyrovnání nepravidelných odtoků způsobených špičkovým provozem vranovské hydrocentrály, na ochranu před povodněmi a zejména jako rezervoár pitné vody pro Znojmo a okolí. Před napuštěním přehrady bylo provedeno částečné odlesnění břehů a svahů, byly odstraněny vyhledávané objekty příměstské rekreace, především malebná plovárna, historický hostinec „Pod Obří hlavou", Trauznický mlýn, 2 mosty a 22 rekreačních chat. Délka zaplaveného území je asi 5 km, největší hloubka jezera je přibližně 17 metrů.