Historická města

V okolí Vranovské přehrady je mnoho míst, které během pobytu opravdu stojí za to navštívit. Nejblíže se nachází obec Vranov nad Dyjí, odkud jezdí přímá autobusová linka do historického města Znojma, které se nachází asi 25 km od kempu. Druhým směrem se nachází městečko Telč s historickým náměstím. Je tu mnoho dalších možností kam se během pobytu v kempu Vranovská pláž s.r.o. vydat.

Vranov nad Dyjí

Vranov nad Dyjí

Obec Vranov nad Dyjí se nachází v malebném údolí řeky Dyje. Dominantou obce je zámek, který se vypíná na 76 metrů vysoké skále. Obec má výrazně rekreační charakter jednak díky vyhledávané Vranovské přehradě a současně díky poloze obce na okraji Národního parku Podyjí. Vedle zámku je ve Vranově řada dalších historických památek. Morový sloup na náměstí, kostel Nanebevzetí Panny Marie, rotunda u kostela nebo sochy na okraji obce. K vidění jsou zde i tři objekty lehkého opevnění z let 1936 - 1938 v zrekonstruovaném stavu.

www.navstivtevranovsko.cz

Bítov
Foto: www.obec-bitov.cz

Bítov

Obec Bítov se nachází nad Vranovskou přehradou, přibližně 2 km od hradu Bítov. Rozvoj turismu a nová poloha obce nad jezerem udělala z Bítova atraktivní rekreační lokalitu. V letní sezóně se zde pohybuje velké množství rekreantů, jimž slouží rozsáhlá síť rekreačních a restauračních zařízení. Od centra rekreační oblasti Vranova nad Dyjí je Bítov vzdálen přibližně 5 kilometrů. Okolí je vhodné pro příznivce cykloturistiky. V obci se nachází jeden z nejstarších hradů naší země hrad Bítov.

podrobné informace

Podhradí
Foto: www.podhradinaddyji.cz

Podhradí

Rekreační obec na začátku Vranovské přehrady, rozkládá se na obou březích řeky Dyje. Obec je umístěna u cyklistické trasy Slavonice - Vranov nad Dyjí - Znojmo. Od roku 1949 se jmenuje Podhradí nad Dyjí. Do té doby to byl Frajštejn, Frejštejn, německy Freistein. Novodobý název je inspirován motivem zříceniny hradu Frejštejna, který obci ze všech pohledů dominuje. V místě je množství rekreačních chat i objektů k ubytování. Pro turisty i cyklisty velmi atraktivní místo.

podrobné informace

Znojmo

Znojmo

Je pradávným centrem Podyjí, ležícím na hranici Moravy a Rakouska, na strmém ostrohu nad řekou Dyje v místech, kde řeka pomalu opouští zalesněné údolí. Královské město si dodnes uchovalo svůj historický ráz s řadou vynikajících památek i romantických zákoutí. Patří mezi nejstarší česká královská města. Je známé svou vinařskou tradicí, která se počíná datovat již od 12. století.

www.znojmocity.cz

Telč

Telč

Všude v Telči jsou k vidění prvky středověkého systému obrany města. Tvořily je rybníky, hradby, příkop a věž. Přístup do města umožňovaly pouze dvě brány. Náměstí vroubené malebnými domy se štíty a podloubími odpovídá svým rozsahem přibližně stavu při založení města. Roku 1530 zachvátil Telč požár. Zachariáš z Hradce, vzdělaný humanista okouzlený italskou renesancí, nechal podle jednotného plánu na náměstí vystavit krásné domy a telčskou gotickou pevnost přebudoval na skvostný zámek.

podrobné informace

Rotunda sv. Kateřiny

Rotunda sv. Kateřiny

Rotunda stojí na druhém nádvoří znojemského hradu jako jediný svědek nejstarších dob města Znojma a snad i nejstarší stojící stavba na našem území. Rotunda je zapsaná do seznamu národních kulturních památek již od roku 1962. Je řazena na třetí místo v pořadí důležitosti hned za Pražským hradem a Karlštejnem. Vnitřní stěny rotundy jsou omítnuty a vyzdobeny nástěnnými malbami, které kromě tradičních biblických námětů představují galerii přemyslovských panovníků s ústředním motivem povolání Přemysla Oráče na knížecí trůn.

podrobné informace

Loucký klášter ve Znojmě
Foto: www.jizni-morava.cz

Loucký klášter ve Znojmě

Bývalý premonstrátský klášter v Louce byl po šest století jedním z nejvýznamnějších klášterních komplexů ve střední Evropě. Založil jej kníže Konrád Ota (od roku 1189 český kníže) se svou matkou Marií v roce 1190. Premonstrátský klášter, který se stal jedním z nejvýznamnějších institucí na Moravě a v dějinách Znojma sehrával významnou roli. V louckém klášteře působil vynálezce prvního uzemněného bleskosvodu Prokop Diviš. Od roku 1869 byl celý areál nepřetržitě až do roku 1993 využíván jako kasárna.

podrobné informace

Znojemský hrad

Znojemský hrad

Původní sídlo znojemských údělných přemyslovských knížat založil v 1. pol. 11. století kníže Břetislav. Na základech středověkého zeměpanského hradu byl na počátku 18. stol. vybudován barokní zámek. Nyní je zde instalována stálá expozice "Z dějin Znojemska", která prezentuje vývoj pravěkého osídlení regionu, památky středověkého a renesančního Znojma, umění jeho chrámů, sbírky slohového nábytku, starých tisků, zaniklých řemesel, vojenských a loveckých zbraní, ostrostřeleckých terčů. Součástí je i lapidárium a hradní podzemí. V hradním příkopu je umístěna stálá výstava dravých ptáků.

podrobné informace

Chrám svatého Mikuláše ve Znojmě

Chrám svatého Mikuláše ve Znojmě

Kostel sv. Mikuláše založil znojemský údělný kníže Leopold roku 1106. V roce 1335 shořela velká část města včetně Mikulášského kostela. Tři roky po té dal vystavět nový chrám Karel IV. Budování chrámu bylo dokončeno až v první polovině 16. století. Významný podíl na stavbě měl také místní stavitel Mikuláš ze Sedlešovic. Uvnitř chrámu můžete vidět řadu pozdně gotických památek. U kostela býval starý hřbitov, k němuž patřila i středověká kostnice, nacházející se mezi kostelem sv. Mikuláše a Svatováclavskou kaplí.

podrobné informace

Turistický kolový vláček
Foto: www.zds-psota.cz

Turistický kolový vláček

Okružní jízda turistickým vyhlídkovým vláčkem Vám během devadesáti minut odhalí nejzajímavější části historického města Znojma. Provede Vás středověkými uličkami i náměstími, budete moci obdivovat významné památky a nabídne Vám zajímavé pohledy na město z údolí řeky Dyje. Nastoupit je možno na kterékoli z osmi zastávek. Jízdu je možno přerušit a následně, s označeným lístkem, příštím spojem dokončit. Předpokladem je ovšem nenaplněná kapacita vláčku. Kolový vláček má kapacitu 30 míst a umožňuje i přepravu 4 jízdních kol. Automobily a autobusy mohou parkovat u Městských lázní nebo na parkovišti u Městské plovárny Louka.

podrobné informace

Znojemské podzemí

Znojemské podzemí

Systém navzájem se proplétajících chodeb pod celým středověkým městem má svou celkovou délkou 30 km opravdu evropský rozměr. Chodby, které probíhají v několika patrech nad sebou, byly ve skále vytesány v době od 13. do 17. století a byly dobře zásobeny vodou z tzv. jezuitského vodovodu. Sloužily jako zásobárny potravin, ale i jako úkryty obyvatel v dobách ohrožení města a bývaly propojeny s hradem. Prohlídková trasa začíná v domě na Slepičím trhu a je dlouhá 1 km.

podrobné informace

Radniční věž

Radniční věž

Nynější radniční věž postavil na místě starší věže v roce 1445 – 1448 Mikuláš ze Sedlešovic. Věž navzdory svému věku neztratila nic na půvabu. Je vysoká 70 m s rafinovaně utvářenou zelenou střechou, doplněnou dalšími devíti menšími věžičkami. Je přístupná po celý rok a při hezkém počasí lze spatřit 50 km vzdálené Pálavské vrchy nebo dokonce 200 km vzdálené Alpy.

podrobné informace