Cykloturistika

Cykloturistika

Podmínky pro cykloturistiku v okolí Vranova nad Dyjí jsou velmi dobré. Dobře značené cyklotrasy v okolí Vranovské přehrady i v NP Podyjí poskytují cyklistům možnost rozmanitých výletů po okolí k zajímavým přírodním lokalitám i památkám. Po vstoupení ČR do "schengenského prostoru" je možno na mnohých místech překročit hranici do sousedního Rakouska a projet si trasy, které jsou vyznačené po obou stranách hranice.

Vranov nad Dyjí - Čížov - Hardegg

Spojením Vranova s Čížovem (přes Zadní Hamry a kopec Větrník) je umožněno zejména prázdninovým rekreantům Vranova, aby se co nejrychleji na kole dostali do srdce národního parku, aniž by riskovali nepříjemnou cestu vranovskými serpentinami s poměrně hustým automobilovým provozem. Druhé dosavadní spojení Vranova s Čížovem, tzn. přes hráz Vranovské přehrady, Švýcarským údolím do Lesné a přes kopec Větrník je přece jen delší a může sloužit například pro zpáteční cestu.

Vedle důvěrně známého turistického značení jsou na území NP Podyjí namalovány Klubem českých turistů značky cyklotras, které na rozdíl od značek pro pěší turisty mají krajní pruhy nikoliv bílé, ale žlutohnědé, a jsou o poznání větší. Na některých širokých a frekventovaných cestách (např. Čížov – Hardegg, Lukov – Nový Hrádek nebo cesta přes vinici Šobes) existuje souběh pěší a cykloturistické stezky, většinou je však pěší a cyklistický provoz oddělen. Na pěších stezkách, kde je provoz kol vyloženě nežádoucí (1.a 2.zóna národního parku) je ještě umístěna zmenšená zákazová značka o vjezdu kol.

Stezku nelze zdaleka doporučit všem, je vhodná výhradně pro fyzicky zdatné cyklisty na dobře seřízených horských kolech. Na necelých 2 km od řeky Dyje až na Větrník totiž překonává převýšení téměř 200 metrů. Povrch cesty není asfaltový, takže po deštích nebo při tání sněhu kopec nevyjedou (příp. neubrzdí) ani ti nejzdatnější.

Obtížnost trasy: mimořádné převýšení

Tři možnosti tras:

  1. po cyklostezce č. 48 přes hráz Vranovské přehrady a přes Lesnou
  2. po hlavní silnici přes Lesnou a Horní Břečkov (velice hustý silniční provoz)
  3. po cyklotrase č. 5122 přes Zadní Hamry (nejprudší stoupání v oblasti Ledových slují). Jinak tato cesta patří jedna k nejhezčím a nejkratším – 14 km -kolem řeky Dyje asi 2 km (nikde jinde tato možnost již v národním parku není).

Vranov – Hardegg je na kole výlet na celý den.

Doporučujeme navštívit Hardeggskou vyhlídku ještě před hraničním přechodem /pro pěší a cyklisty/, zříceninu Nový Hrádek a v Čížově budovu střediska Národního parku Podyjí s expozicemi a informacemi o národním parku.

Vranov n.D. - Nový Hrádek - Vranov n.D.

Z Vranov nad Dyjí po žluté cyklostezce (Trasa šesti měst) do Lesné, odtud po stejné cyklostezce do Horního Břečkova a Lukova, zde navázat na zelenou cyklostezku (Národním parkem Podyjí), k rozcestníku Příčky, odtud po cyklotrase č. 5002 na Nový Hrádek, opět stejnou stezkou zpět k rozcestníku Příčky, po zelené stezce do Čížova (možnost jet na Hardeggskou vyhlídku, prohlídka Návštěvnického střediska NP Podyjí v Čížově) a odtud po cyklotrase č. 48 přes Větrník k silnici, odtud po žluté cyklostezce zpět do Vranova nad Dyjí.

Délka trasy: 31 km

Cyklobus: Vranov nad Dyjí - NP Podyjí - Znojmo

Cyklistům i pěším turistům slouží linka cyklobusu, která spojuje Vranov nad Dyjí a Znojmo (se zastávkami v těsné blízkosti NP Podyjí). Nechte se vyvézt do atraktivních částí Národního parku Podyjí, abyste zde mohli poznat co nejvíce přírodních krás a zajímavostí.

DOPORUČUJEME – při putování NP Podyjí a Znojmem využijte oblíbené průvodcovské služby:

NP Podyjí - certifikovaní průvodci, tel. 731 077 214

Znojmo - prohlídky Znojma a cykloprohlídky Znojma s průvodcem, tel. 737 449 099

Zelená linka cyklobusu ČSAD Jihotrans vede z Českých Budějovic do Vranova nad Dyjí a dále po okraji Národního parku Podyjí až do Znojma.