Technische monumenten

Watermolen in Slupi

Een van de unieke technische monumenten is de voormalige grote herenmolen, die 4 tot 5 molenwielen had voor het grondwater en die 10 gemalen aandreven. De molen was de grootste in zijn soort in Moravië en gebouwd in de 16de eeuw. In de 17de eeuw verliep de verbouwing in renaissance stijl. In de jaren 70 van de 20ste eeuw was de omvangrijke verbouwing voltooid en in 1983 was de molen publiekelijk toegankelijk. In woning van de molen werd een expositie van het technisch muzeum, met als onderdeel kennisoverdracht van molenaars technieken van de steentijd tot aan de tegenwoordige tijd. De watermolen is beschermd Nationaal cultureel monument.

Vranov stuwdam

Het is het grootste waterreservoir in de Dyjí. De muur van de stuwdam met een lengte van 292 m en een breedte van 60 m. is gebouwd volgens een Zwitsers projekt in de jaren 1930 tot 1933. Aan de rechter oever is tot op het een elektriciteits centrale in gebruik met drie turbines. Het was de grootste stuwdam van z’n tijd in Tsjechoslowakije met een lengte, dwars over het stuwmeer, van 30 km en reikt tot aan de gemeente Podhradí nad Dyjí. Hedendaags vormt het Vranov stuwmeer het bekendste rekreatie gebied. Het stuwmeer dal, traditioneel „Moravische Adriatische kust“ genoemd behoord tot de warmste stuwmeren van het land.

Znojmo stuwdam

De stuwdam is gebouwd tussen 1962-1966, die vandaag de dag dient om de onregelmatige waterafvoer in evenwicht te brengen en op deze wijze de Vranov hydrocentrale maximaal gebruikt voor bescherming tegen overstromingen en als drinkwater reservoir voor Znojmo en omgeving. Voordat men het reservoir liet vollopen werd eerst de gedeeltelijke ontbossing van de oevers en hellingen voltooid en werden bezochte rekreatie objekten bij de stad verwijdert, allereers het beschilderde zwembad, historische herberg „Pod Obří hlavou“, Trauznický molen, 2 bruggen en 22 rekreatie hutten. De lengte van het geïnundeerde gebied is cca.5 km. Het diepste punt in het stuwmeer is bij benadering 17 m.

IJzeren gordijn versperringen bij Čížova

Het monument vertegenwoordigd als enige een behouden gedeelte van het ijzeren gordijn in de voormalige Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek. Het was een hermetisch afgesloten grens met Oostenrijk en voormalig West Duitsland. De versperringen waren voorzien van een alarm stelsel waar praktisch niet doorheen te komen was. Deze linie is een aantal keren landinwaards verschoven. De laatste versie had een 20m hoge opgetrokken prikkeldraad versperring met een onzichtbare wand van alarmsystemen, omgeploegd land zonder enige plantengroei en voorzien van een asfaltweg. Het ijzeren gordijn was tevens gedeeltelijk ingericht verschillende soorten genie uitrusting (stekelvarken- en gewei vormige versperringen, oplichtende kanonslagen, verlichte opritten, wachttorens, etc.) De inrichting betekende een ook een grote op de natuur en landschap, waar men vandaag nog de invloeden kan zien in Nationale park podyjí

trans 
Get Adobe Flash player

Kudy z nudy Cyklisté vítáni Rodinné pasy Camp.cz CzechTourism Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska Stav vody

HYGI-WC - komplexní hygienická pomůcka
trans 
Get Adobe Flash player
trans 
Get Adobe Flash player
Lodní doprava Vranov