Plavba se spalovacími motory do 10 kWh na nádrži Vranov

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb. o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázaná plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, která je účinná od 15.4.2015, umožnila provoz malých plavidel se spalovacím motorem do 10 kWh mj. i na vodní nádrži Vranov.

Na vodním díle Vranov je ale plavba plavidel se spalovacími motory do 10 kWh i přes ustanovení nové vyhlášky zakázaná rozhodnutím Okresního úřadu Znojmo, referátu životního prostředí, č. j. Vod 97/2000-Ko ze dne 29.5.2000 o vyhlášení ochranných pásem vodního zdroje, kdy celá nádrž Vranov je ochranným pásmem vodního zdroje, který zásobuje pitnou vodou téměř 100 tisíc lidí. Vyhláška č. 46/2015 Sb. nemá vliv na platnost ani účinnost tohoto rozhodnutí, tedy podmínky stanovené rozhodnutím jsou stále závazné i po nabytí účinnosti vyhlášky č. 46/2015 Sb.

Zobrazit veřejnou vyhlášku

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Pláž na vranovské přehradě ožila 12. - 14. 6. 2015 sportovním kempem organizovaným v rámci projektu P&G Tesco Charity. Společnost Procter & Gamble zároveň spustila akci, v rámci které jedno procento z ceny každého prodaného výrobku této značky poputuje do České olympijské nadace. "Ta se stará o sportující děti a mládež ze sociálně znevýhodněných rodin," informovala za organizátory projektru Hana Pazderková.

Akci podporuje i olympijská vítězka ve skifu z Londýna 2012 a patronka nadace Miroslava Knapková, která rovněž dorazila na pláž vranovské přehrady.

"Sport může být smyslem života, je ale také o dřině a obětování. Rodiny některých dětí už více ze svých prostředků obětovat nemohou, a proto jsem ráda, že můžeme spolu s Českou olympijskou nadací těmto dětem pomoci," přiblížila Miroslava Knapková s tím, že za dobu, co nadace funguje, již podpořila více než 700 mladých sportovců.

Read more: Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Zahájení rekreační sezóny na Vranovsku - bohatší nabídka zážitků

Vranovská přehradaZahájení rekreační sezóny na Vranovsku se stává již tradicí. Letos tato akce proběhne o víkendu 24. 4. – 26. 4. 2015. Cílem je ukázat připravenost regionu na letošní sezónu a nabídnout návštěvníkům příjemně strávený víkend.

Návštěvníci mohou o posledním dubnovém víkendu posoudit, jak je Vranovsko již nyní připraveno na letošní rekreační sezónu. Pestrý víkendový program připravilo Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska a místní podnikatelé působící v oblasti cestovního ruchu. O víkendu vás tak čeká přibližně 30 různých služeb a aktivit, z nichž mnohé budou zdarma nebo za zvýhodněné ceny. Některé z restaurací mají připravena bohatá slavnostní menu, více než 20 ubytovacích zařízení bude poskytovat svoje služby jen za 80% běžných cen.

Read more: Zahájení rekreační sezóny na Vranovsku - bohatší nabídka zážitků

Oprava hráze Vranovské přehrady letošní turistickou sezonu neohrozí

Vranovská přehrada Turisté a rekreanti, kteří se letos v létě rozhodnout navštívit Vranovskou přehradu, se uzavírky hráze obávat nemusí. Plánované opravy, kvůli kterým nebude možný přechod přes korunu hráze po dvě letní sezony, začnou nejdříve až na přelomu září a října.

„Povodí Moravy, s.p. podalo žádost o financování rekonstrukce hráze Vranovské přehrady na Ministerstvo zemědělství ČR. V současné době čekáme, jak bude žádost posouzena. V případě, že by stavební práce začaly ještě v letošním roce, určitě neohrozí letní turistickou sezonu. K předání staveniště by totiž došlo nejdříve v záři nebo v říjnu,“ vysvětlil generální ředitel PM Jan Hodovský.

Read more: Oprava hráze Vranovské přehrady letošní turistickou sezonu neohrozí

trans 
Get Adobe Flash player

Kudy z nudy Cyklisté vítáni Rodinné pasy Camp.cz CzechTourism Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska Stav vody

HYGI-WC - komplexní hygienická pomůcka
trans 
Get Adobe Flash player
trans 
Get Adobe Flash player
Lodní doprava Vranov